'Alleen de wind kan je vertellen wanneer het water komt...'


Het huidige Flevoland was vroeger water, dat staat in alle geschiedenisboekjes. Maar dáárvoor was het land en daarover weten we weinig. Te weinig. Ton Theunis kent de sagen en legenden over dat mysterieuze land dat door de Romeinen Flevum werd genoemd, maar waar niemand graag over sprak. Laat staan dat men de mistige zompen probeerde over te steken, want wie daarheen vertrok, keerde nooit terug. Wat voor geheimen gingen er schuil achter de wallen van de stad Almeria, welke naam sprak nooit iemand uit en welke gevaren wachtten de betreders van de barse burcht aan de overkant van de rivier?

De verhalen uit de WitchWorld-trilogie zijn nog onvolmaakt omdat de voleinding van het laatste deel wacht op haar meester,

wacht op de dag dag dat Theunis nog één keer die pen oppakt...


2016

Wanneer jonkvrouw Elaine van Berlichem in 753 na Chr. 16 wordt, moet ze, ondankls al haar protesten, naar een klooster om te leren lezen en schrijven. Vanaf de dag dat ze er aankomt, gebeuren er vreemde dingen. Wanneer de monnik Bonifacius niet uit het land van Flevum terugkeert, roept Elaine haar vader te hulp die met zijn leger op zoek gaat.

Maar ook dat hele leger verdwijnt in de mist. Dan besluit Elaine zelf op zoek te gaan, alle gevaren ten spijt...


2017

Elaine heeft haar eigen levensgeluk geofferd voor haar vrienden en haar vader. Zelf is ze daardoor echter in diep verdriet en grote wanhoop gedompeld. De enige echte vriend die ze nog lijkt te hebben, lijkt haar ook nog in de steek te laten wanneer ze hem het hardst nodig heeft.

Welk sinister geheim draagt de kleine Toerio met zich mee dat hem doet besluiten de benen te nemen?

uiteindelijk ziet Elaine zich gedwongen om een verbond te sluiten met de ergste vijand die ze heeft in deze rare wereld waar niemand is wie hij lijkt te zijn en de toekomst met de dag dreigender wordt.

?


Wie is de vrouw met wie Elaine gedwongen wordt haar leven te delen? Heeft de oude tovenaar Semalion gelijk en kan alleen samenwerking hen bevrijden?

Kun je nog geloven in geluk wanneer je grote liefde je voor een ander verlaat? En wiens hart is het diepst gebroken?

Hoe lang staat de vrouw Elaines eigenzinnigheid nog toe? Of zal ze met één beweging hun levens te gronde richten?

En ondertussen trekt een enorm leger op naar het kasteel van haar vader, bereid om te plunderen en te moorden...